onsdag 5. oktober 2016

Hva Trump ikke sa

Det går vel ikke en dag uten.

Ikke en dag uten at medier i øst og vest rapporterer om en ny sjokkartet uttalelse fra republikanernes presidentkandidat Donald Trump, om hvordan han på nytt har tråkket i klaveret, om hvordan han på nytt fornærmer både den ene og den andre. Det begynner i det hele tatt å ligne en parodi.

Det finnes to presidentkandidater i USA, og folkens: Ingen av de to er dummere enn deg og meg, selv om mange av oss tydeligvis liker å tro det. For all del, det er lov å holde med en av dem, eller være uenig med begge to, for den saks skyld. Det som ikke burde være lov, er å spy ut så mye uholdbare påstander som majoriteten av norske og internasjonale medier gjør om Donald Trump.

Igjen; det er lov å være uenig med ham. Men kan vi ikke prøve å være litt seriøse, da? Og ikke pøse ut oppkast som dette:

Trump er for lengst avslørt som en bøllete, narsissistisk og rasistisk demagog. Som en lettvint bajas tramper han gang på gang i salaten, og avslører at han mangler helt elementær kunnskap. Mandag presterte han for eksempel å hevde at soldater som rammes av posttraumatisk stresslidelse, rammes fordi de ikke er sterke nok. Forrige ukes debatt avdekket også en usedvanlig lat fyr, som ikke hadde brukt noe tid på å forberede seg på selv de mest opplagte angrep. I stedet klarte Clinton lett å komme under huden på ham. Trump ble så redusert til en snufsende, oransje 70-åring, som svarte med stønn og usammenhengende ordrekker blottet for mening eller substans. Det sier trolig mye om hva som foregår under den berømte sveisen.

Mølet ovenfor, som man skulle tro var en religiøs fundamentalists flåsete rant på Facebook, er hentet fra (ikke overraskende) Dagbladet, til alt overmål i en av avisas egne kommentarer. I angrepet, som minner mistenkelig om en femårings argumentasjon, henter Vegard Kristiansen Kvaale frem én - 1 - konkret uttalelse fra Trump.

Nemlig at Trump altså «hevder at soldater som rammes av posttraumatisk stresslidelse, rammes fordi de ikke er sterke nok».

Og vi tror på det, selvfølgelig tror vi at han har sagt det, når ikke bare Dagbladet, men all verdens medier, sier det samme. Men kan vi kanskje starte å se på hva Trump faktisk sier, og ikke hva alle legger i munnen på ham? Det er faktisk ikke så vanskelig, om vi bare prøver.

Her er altså sitat og kontekst, for den som gidder å se:Men siden jeg ikke føler meg sikker på at så mange av oss engang tar oss tid til å se videoen, transkriberer jeg herved det hele og fulle klippet.

----- Spørsmål: -----
"As you mentioned, there is a tragic suicide epidemic among our veterans – among the military, and their families. While the military and the V.A. are working on the problem, their efforts continue to fall short.

There are a number of faith-based programs outside the D.O.D. and the V.A. that are continuing to be successful in stopping suicide and divorce rates. Spiritual fitness works in these types of problems. The government is not taking advantage of these programs and services. So my question for you is:

When you become president, will you support and fund a more holistic approach to solve the problems and issues of veteran suicide, PTSD, TBI and other related military mental and behavioral health issues and will you take steps to restore the historic role of our Chaplains and the importance of spiritual fitness and spiritual resiliency programs?"

V.A. = United States Department of Veterans Affairs
D.O.D. = United States Department of Defense
PTSD = Post-Traumatic Stress Disorder
TBA = Traumatic Brain Injury


Eller på norsk (min noe haltende oversettelse):
«Som du nevnte, pågår det en tragisk selvmordsepidemi blant veteranene våre – i militæret, og i familiene deres. Militæret og Krigsveterandepartementet jobber med problemet, men innsatsen deres gir ikke resultater.

Det finnes en rekke trosbaserte programmer utenfor Forsvarsdepartementet som stadig lykkes i å senke selvmords- og skilsmisseraten. Åndelig påvirkning fungerer i slike problemer. Myndighetene benytter seg ikke av slike programmer og tjenester, så mitt spørsmål til deg er:

Vil du, når du blir president, støtte og bevilge penger til mer holistiske tilnærminger for å løse problemene og utfordringene rundt selvmord, post-traumatiske stresslidelser, traumatiske hjerneskader og andre relaterte psykiske lidelser og atferdsproblemer blant veteraner? Og vil du ta grep for å gjenopprette både den historiske rollen som åndelige veiledere har hatt og viktigheten av åndelig helse og motstandsdyktighet?»

Foto: Flickr

----- Og dette svarer Donald Trump: -----
"Yes, I would. Look, we need that so badly. When you talk about the mental health problems: When people come back from war and combat, and they see things that maybe a lot of the folks in this room have seen many times over. And you’re strong and you can handle it. But a lot of people can’t handle it. And they see horror stories. They see events that you couldn’t see in a movie, nobody would believe it.

We need a mental health help and medical. And it’s one of the things that I think is least addressed. And it’s one of the things that – like your question – one of the things that I hear the most about when I go around and talk to the veterans. So we’re going to have a very, very robust level of performance, having to do with mental health. We are losing so many great people that can be taken care of if they have proper care.

You know, when you hear the 22 suicides a day, it’s a big part of your question. But when you hear the 22 suicides a day – that should never be. That should never be. So we’re going to be addressing that very strongly, and the whole mental health issue is going to be a very important issue when I take over. The V.A. is going to be fixed in so many ways, but that’s going to be one of the ways we’re going to help. And that is in many respects going to be the number one thing we have to do. Because I think it’s really been left behind."

Foto: Wikimedia CommonsFikk du det med deg? Ikke det? Her er min oversettelse:
«Ja, det vil jeg. Hør, vi trenger det desperat. Når du snakker om mentale helseproblemer: Når mennesker kommer tilbake fra krig og krigføring, har de sett ting som kanskje mange her i rommet har sett flere ganger. Og dere er sterke og kan takle det, men mange kan ikke det. Og de har sett skrekkhistorier. De har sett hendelser som du ikke engang ser i filmer, for ingen ville tro på det.

Vi trenger mental og medisinsk helsehjelp. Og det er noe av det jeg tror blir satt minst fingeren på. Det er en av de tingene – akkurat som spørsmålet ditt – som jeg får høre når jeg reiser rundt og snakker med veteraner. Så vi trenger et veldig, veldig robust ytelsesnivå når det kommer til mental helse. Vi mister så mange gode mennesker, som kan bli tatt hånd om dersom de har den rette omsorgen.

Du vet, når du snakker om 22 selvmord om dagen – det er en stor del av spørsmålet ditt, når du hører om 22 selvmord om dagen – så bør det aldri skjedd. Det bør aldri skje. Så vi skal adressere det veldig sterkt, og hele utfordringen rundt mental helse vil være et viktig spørsmål når jeg tar over. Krigsveterandepartementet må endres på mange områder, men det er bare en av måtene vi skal hjelpe på. Og på mange måter er dette den første prioriteten vår. For jeg mener det er gått i glemmeboken.»

Å hevde at Donald Trump håner krigsveteraner i dette svaret, som altså er en vedtatt sannhet i Dagbladet og alt for mange medier, er i beste fall en bevisst misforståelse, men heller en ondskapsfull løgn for å fremstille mannen som utilregnelig og empatiløs. Det mest fortvilende er at det skjer gang på gang på gang.

Du må fortsatt gjerne være uenig med Donald Trump. Jeg har heller ikke tenkt til å forklare alt han sier, for mannen sier mye rart. Det eneste jeg ber om, er å sjekke hva han selv sier, og ikke stole på alt som skrives i avisen. Aller minst Dagbladet.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

 
;